Tag: SET

  • เช็กให้รู้ คุณอยู่เลเวลไหน ? เปิดประตูสู่โลกการเงิน การลงทุน ที่ FIN Quizz พิชิต Fin Gap

    เช็กให้รู้ คุณอยู่เลเวลไหน ? เปิดประตูสู่โลกการเงิน การลงทุน ที่ FIN Quizz พิชิต Fin Gap

      ชื่อโปรเจกต์  SET Fin Quizz ปี 2023 ประเภทของงาน Digital Marketing ลูกค้าของเราคือใคร SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) SET Fin Quizz พิชิต Fin Gap แบบทดสอบวัดระดับความรู้การเงินการลงทุน  โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า ให้ประชาสัมพันธ์แบบทดสอบ SET FinQuizz เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้างและดึงดูดคนให้เข้ามาทำแบบทดสอบความรู้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และแบบทดสอบความรู้ในการเลือกหุ้น ของตลาดหลักทรัพย์ ที่พัฒนาบนเว็บไซต์ https://finquizz.setgroup.or.th/ สร้าง Awareness ไม่น้อยกว่า 1,300,000 Reach และต้องมีผู้ทำแบบทดสอบความรู้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และแบบทดสอบความรู้ในการเลือกหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 8,500 คน วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ วางแผน และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการ SET Fin Quizz 2023 โดยวาง Key Message สำหรับ Communication ให้กับ…

  • รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ หุ้นปันผล

    รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ หุ้นปันผล

    ชื่อโปรเจกต์ ทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นปันผล จุดประสงค์ของงาน ผลิตเนื้อหาให้ความรู้ด้านการลงทุนหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเน้นไปที่นักลงทุนระดับเริ่มต้นที่สนใจมองหาทางเลือกในการลงทุนแบบ defensive เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ด้านการลงทุนที่น่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ ผลิตบทความให้ความรู้ที่มีเนื้อหาหนักแน่นและน่าเชื่อถือ ควบคู่กับการอธิบายวิธีการที่นักลงทุนสามารถหยิบไปใช้งานต่อได้จริง อธิบายเนื้อหาที่ค่อนข้างยากให้ง่ายขึ้น ด้วยการแบ่งย่อยเนื้อความบางตอนออกเป็นข้อ ๆ พร้อมผลิตภาพประกอบเสริมความเข้าใจให้ผู้อ่าน เข้าถึงคอนเทนต์แบบเต็ม ๆ ได้ที่ บทความบนเว็บไซต์: https://bit.ly/3G6daG0