Tag: Thai ESG

  • รีวิวกองทุน B-TOP-THAIESG

    รีวิวกองทุน B-TOP-THAIESG

    ชื่อโปรเจกต์ กองทุน B-TOP-THAIESG ทางเลือกการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในธีมหุ้นไทยวิถี ESG ประเภทของงาน Photo Album on Facebook & Website FinSpace ลูกค้าของเราคือใคร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM) เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม  กองทุน B-TOP-THAIESG กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า สรุปข้อมูลกองทุน B-TOP-THAIESG ให้เข้าใจ และสร้างสรรค์เนื้อหาผ่าน Photo Album จาก Live : Market Talk by FINNOMENA สร้าง Awareness ให้กับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนเน้นลงทุนระยะยาว เห็นโอกาสเติบโตในหุ้นยั่งยืน และต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ สรุปเนื้อหากองทุน B-INNOTECH ผ่าน content structure ที่เข้าใจง่ายด้วย 6 หัวข้อหลัก 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) Thai ESG…