10 กลยุทธ์การใช้ช่องทางการตลาด (Digital Marketing) ให้ปัง

Digital Marketing

ในยุคบัจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอีกรอบ คงนับเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่หลายธุรกิจต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องหมุนตามเทรนด์โลกยุคนี้ให้ทันอีกด้วย

เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดดิจิทัลเป็นตัวช่วยกำลังหลักที่สำคัญมาก ๆ ในการทำธุรกิจในยุคนี้ เพื่อสร้างความสำเร็จในเรื่องของยอดขาย ภาพลักษณ์ และการเติบโตของธุรกิจ

Digital Marketing คืออะไร ?

 

Digital Marketing คือกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย ในการเชื่อมต่อเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้สึกอันดี นำไปสู่การสร้างยอดขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ธุรกิจมี โดยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เพื่อผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ต้องการ

ซึ่งในบทความนี้ จะพาไปดูถึงวิธีการทั้ง 10 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในธุรกิจ

 

10 กลยุทธการใช้ช่องทางการตลาด (Digital Marketing) ให้ปัง

 

1. Search Engine Optimization (SEO)

เป็นกลยุทธ์การโฆษณาผ่าน Search Engine ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น Google หรือ Bing เพื่อให้การค้นหาอยู่อันดับแรก ๆ จนเกิดโอกาสการเข้าดูเว็บไซต์ และยอดขายของสินค้าและบริการที่มากขึ้นได้

 

2. Social Media Advertising

การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Ads, Instagram Ads, และ Twitter Ads เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างการติดตามบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย จากข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย

 

3. Content Marketing

การสร้างเนื้อหาคุณภาพที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และสร้างความสนใจในสินค้าและบริการที่มี 

 

4. Email Marketing

การส่งอีเมล์โฆษณา โปรโมชัน หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นช่องทางการกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ และถือเป็นเครื่องมือที่สร้างความความภักดีแก่ลูกค้าอีกด้วย 

 

5. Affiliate Marketing

การให้ค่าคอมมิชชั่นแก่ Partner ที่สวมบทบาทเป็นตัวแทนในการช่วยโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเอง 

 

6. Influencer Marketing

การทำการตลาดกับบุคคลที่มีอิทธิพล หรือมีชื่อเสียงในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ Influencers ช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

 

7. Remarketing

การตลาดในรูปแบบของการติดตาม และการโฆษณาซ้ำให้กับคนที่เคยเข้าดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในลักษณะของ Banner หรืออื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปิดการขายให้ได้

 

8. Video Advertising

การโฆษณาผ่านวิดีโอบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่าง ๆ เช่น YouTube Ads หรือ TikTok Ads เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการอะไรที่ง่าย ดูแล้วนึกภาพตามออกได้

 

9. Data Analytics and Optimization

การใช้ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดที่ทำอยู่ หรือแผนการตลาดในอนาคต

 

10. Mobile Marketing

การโฆษณาและการตลาดโดยเน้นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในบริบทที่เหมาะสม เช่น การใช้ QR Code 


สรุปแล้วการจะเลือกใช้ Digital Marketing นั้นมีหลากหลายวิธีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ฉะนั้นต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *