รวมงาน ttb Fintips Content Year Plan 2023

ttb Fintips

ชื่อโปรเจกต์

  • ttb Fintips Content Year Plan 2023

ประเภทของงาน

  • Digital Marketing

จุดประสงค์ของงาน

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง
  • ttb smart port คือพอร์ตกองทุนรวมที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุน และกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามโมเดลพอร์ตสำเร็จรูป ที่มีให้เลือก 5 รูปแบบ

โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า

  • เพื่อให้ความรู้กับคนที่สนใจลงทุน และให้ข้อมูล product เพื่อให้คนที่สนใจมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ ttb smart port

วิธีการที่เราทำ เพื่อให้งานสำเร็จ

  • วาง Content Pillar ในแต่ละเดือนว่าต้องการพูดถึงเรื่องอะไร โดยจะเป็นคอนเทนต์ Education ให้สอดคล้องกับความสำคัญของแต่ละเดือน (Seasoning Content) เช่น เดือนมกราคมก็จะพูดถึงเรื่องการยื่นภาษี เดือนกุมภาพันธ์ก็พูดถึงเรื่องความรัก พร้อมกับมีการ Tie-in โปรดักซ์ของลูกค้าประกอบ เพื่อสร้าง Brand Awareness รวมถึงมีการทำ SEO ทุก ๆ บทความด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างงาน

สามเหลี่ยมทางการเงิน

เงื่อนไขการซื้อบ้านร่วมกัน ของเพศเดียวกัน หรือเพื่อนกัน

5 รูปแบบหลอกลงทุนของมิจฉาชีพ


เข้าถึงคอนเทนต์ทั้งหมดได้ที่

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *