เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1

ชื่อโปรเจกต์

  • Creative Post UGOV1Y1 by FinSpace

ประเภทของงาน

  • Creative Post (Facebook & Website)

ลูกค้าของเราคือใคร

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
  • UGOV1Y1 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 1 ปี 1

โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า

  • ต้องการโปรโมทกองทุน UGOV1Y1 ที่กำลังจะ IPO วันที่ 20-29 Mar 2567

วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ

  • แนะนำกองทุนเพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุนในการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพ
  • บอกถึงรายละเอียดและความเสี่ยงต่าง ๆ ของกองทุน 
  • กระตุ้นการซื้อด้วยวันและเวลาของการเสนอขายกองทุน ที่ขายครั้งแรกและครั้งเดียว

UGOV1Y1


สามารถอ่านบทความเต็ม ๆ ได้ที่

Facebook : เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1
Website : เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ UGOV1Y1 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *