ส่องกอง SSF/RMF มาแรง โอกาสลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้น และ/หรือตราสารหนี้ทั่วโลก จาก UOBAM

ชื่อโปรเจกต์

  • ส่องกอง SSF/RMF มาแรง โอกาสลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้น และ/หรือตราสารหนี้ทั่วโลก จาก UOBAM

จุดประสงค์ของงาน

  • สร้างความตระหนักรู้ถึงฤดูกาลลดหย่อนภาษีที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปี 2023 ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนทำงานและมองหาโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องสภาวะการลงทุนปัจจุบัน
  • เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณา 2 กองทุนลดหย่อนภาษีของ UOBAM ทั้งแบบ SSF และ RMF ซึ่งมีการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในช่วงดังกล่าว

วิธีการที่เราทำ เพื่อให้งานสำเร็จ

  • หยิบยกธีมที่น่าสนใจคือ ตราสารหนี้โลก ที่เป็นทางเลือกความเสี่ยงรองลงมาจากกองทุนหุ้นและกองทุนหุ้นโลก ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมา แต่ก็มีการลงทุนในบริษัทใหญ่ ๆ น่าเชื่อถือ และกระจายการลงทุนไปทั่วโลก สอดคล้องการภาวะการลงทุนที่ผันผวน เพื่อให้ผู้อ่านที่เริ่มมองหากองทุนสำหรับการลดหย่อนภาษีหันมาพิจารณา 2 กองทุนนี้เป็นทางเลือก
  • นำเสนอในรูปแบบอัลบั้มบน Facebook เพื่อย่อยเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นภาพ เข้าใจง่าย ดึงดูดให้หันมาพิจารณากองทุนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตัดทอนเนื้อหาที่นักลงทุนควรทราบออกไป

เข้าถึงคอนเทนต์แบบเต็ม ๆ ได้ที่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *