Motion Graphic คืออะไร ? เปิด 7 ขั้นตอนที่มือใหม่ทำ Motion Graphic ต้องรู้

Motion Graphic

Motion Graphic คืออะไร ? 

Motion Graphic คือคอนเทนต์วิดีโอรูปแบบ Animation ที่ผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่ง ข้อความตัวอักษร เสียง สี และองค์ประกอบกราฟิกต่าง ๆ เอามารวมกัน แล้วนำมาเรียงลำดับภาพให้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ

โดยวิดีโอ Motion Graphic นั้นสามารถใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การสอน การฝึกอบรม การโฆษณา งานนำเสนอสินค้าหรือบริการ งานอีเว้นท์ต่าง ๆ รวมถึงในภาพยนตร์และรายการทีวี

ซึ่งการทำหรือการผลิตวิดีโอ Motion Graphic นั้นมีหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญและต้องอาศัยความพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Motion Graphic ที่มีคุณภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้

 

7 ขั้นตอนการทำวิดีโอ Motion Graphic

motion graphic ขั้นตอน

1. วางแผน (Planning)

ก่อนที่จะเริ่มการทำวิดีโอ Motion Graphic สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเริ่มจากการหาวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอ Motion Graphic ว่าทำเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร นำเสนอผ่านช่องทางไหน และจะวางแผนการทำงานยังไงให้ลุล่วงไปด้วยดี

เมื่อเราวางแผนเบื้องต้นเสร็จแล้ว สิ่งต่อไปคือการกำหนดทิศทางของวิดีโอว่าอยากให้ไปในทิศทางไหน เช่น

 

  1. การเลือกหัวข้อที่อยากเล่า 
  2. ความยาวของวิดีโอ
  3. รูปแบบวิดีโอเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน มีขนาดเท่าไหร่
  4. ใช้สียังไง Mood and tone เป็นแบบไหน 
  5. มีเสียงคนพูด หรือมีแต่เสียงดนตรีประกอบ
  6. หา Reference ที่ใกล้เคียงเพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน2. หาข้อมูล (Research)

หลังจากวางแผนแล้ว ต่อไปคือค้นคว้าหาข้อมูลที่จำเป็น มีประโยชน์ และต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ โดยต้องแยกย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ยากจนเกินไป เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboarding)

ออกแบบร่าง Storyboard โดยเล่าให้เป็นฉากต่อฉาก รวมถึง Script ประกอบเนื้อหา เพื่อเติมเต็มข้อมูลให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ ข้อความที่ใช้ ก่อนเข้าสู่การออกแบบ

 

4. ออกแบบ (Design)

การออกแบบ ตัวละคร ฉาก ลูกเล่น และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้ในวิดีโอ Motion Graphic โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในขั้นตอนแรก

 

5. สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

เมื่อออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ เสร็จแล้ว ต่อไปก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยจะต้องใช้โปรแกรมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว เช่น Adobe After Effects, Adobe Animate, หรือ Blender เป็นต้น6. ใส่เสียง (Audio Integration)

ขั้นตอนต่อไปคือการใส่เสียง โดยอาจจะเป็นเสียงบรรยาย เสียงเพลง หรือเสียงประกอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอ Motion Graphic7. ตัดต่อ (Editing)

ขั้นตอนสุดท้ายคือการรวมทุกอย่างที่ทำมา ตัดต่อเข้าด้วยกันทั้งภาพ สี เสียง และข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ได้วิดีโอ Motion Graphic ที่สมบูรณ์แบบ มีความลื่นไหลและน่าติดตาม พร้อมสำหรับการเผยแพร่


สรุป

การทำวิดีโอ Motion Graphic นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป หากเราเข้าใจขั้นตอนการผลิตและมีการวางแผนที่ดี ก็จะสามารถผลิต Motion Graphic ที่มีคุณภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *