Tag: วิดีโอ

  • Motion Graphic คืออะไร ? เปิด 7 ขั้นตอนที่มือใหม่ทำ Motion Graphic ต้องรู้

    Motion Graphic คืออะไร ? เปิด 7 ขั้นตอนที่มือใหม่ทำ Motion Graphic ต้องรู้

    Motion Graphic คืออะไร ?  Motion Graphic คือคอนเทนต์วิดีโอรูปแบบ Animation ที่ผสมผสานกันระหว่างภาพนิ่ง ข้อความตัวอักษร เสียง สี และองค์ประกอบกราฟิกต่าง ๆ เอามารวมกัน แล้วนำมาเรียงลำดับภาพให้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ โดยวิดีโอ Motion Graphic นั้นสามารถใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การสอน การฝึกอบรม การโฆษณา งานนำเสนอสินค้าหรือบริการ งานอีเว้นท์ต่าง ๆ รวมถึงในภาพยนตร์และรายการทีวี ซึ่งการทำหรือการผลิตวิดีโอ Motion Graphic นั้นมีหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญและต้องอาศัยความพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Motion Graphic ที่มีคุณภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้   7 ขั้นตอนการทำวิดีโอ Motion Graphic 1. วางแผน (Planning) ก่อนที่จะเริ่มการทำวิดีโอ Motion Graphic สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเริ่มจากการหาวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอ Motion Graphic…