Tag: เงินทุน

  • สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก

    สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก

    ชื่อโปรเจกต์ โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ธพว. ประเภทของงาน Creative Post บน Facebook & Website FinSpace ลูกค้าของเราคือใคร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว​. (SME D Bank) สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว ให้ผู้ประกอบการ SME / เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเงินทุนต่อยอดธุรกิจของตัวเอง วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ เกริ่นนำด้วย Pain Point ของผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ให้ทางออกของปัญหาด้วยสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว พร้อมบอกว่าสินเชื่อนี้คืออะไร อธิบายคุณสมบัติของผู้ที่กู้สินเชื่อ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องรู้ บอกสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋วว่ามีอะไรบ้าง นอกเหนือจากการได้เงินทุน บอกช่องทางการสมัครสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว สามารถอ่านบทความเต็ม ๆ ได้ที่ Facebook : สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก Website :…