สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก

สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว”

ชื่อโปรเจกต์

  • โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ธพว.

ประเภทของงาน

  • Creative Post บน Facebook & Website FinSpace

ลูกค้าของเราคือใคร

  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว​. (SME D Bank)
  • สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว”

โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า

  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว ให้ผู้ประกอบการ SME / เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเงินทุนต่อยอดธุรกิจของตัวเอง

วิธีการที่เราทำเพื่อให้สำเร็จ

  1. เกริ่นนำด้วย Pain Point ของผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  2. ให้ทางออกของปัญหาด้วยสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว พร้อมบอกว่าสินเชื่อนี้คืออะไร
  3. อธิบายคุณสมบัติของผู้ที่กู้สินเชื่อ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องรู้
  4. บอกสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋วว่ามีอะไรบ้าง นอกเหนือจากการได้เงินทุน
  5. บอกช่องทางการสมัครสินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว

จิ๋วสุดแจ๋ว

สามารถอ่านบทความเต็ม ๆ ได้ที่
Facebook : สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก
Website : สินเชื่อ “จิ๋วสุดแจ๋ว” เสริมแกร่งธุรกิจ เติมฝันให้คนตัวเล็ก

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *